събития, които може да видите на 27.06.2012

events that are open on 27.06.2012

08.06 - 30.06.2012

Морски труженици

Репортажни портрети от фотопленера "Морски труженици"
Reportage Portraits From the "Toilers Of The Sea" workshop

08.06 - 30.06.2012

Морски труженици

Репортажни портрети от фотопленера "Морски труженици"
Reportage Portraits From the "Toilers Of The Sea" workshop

14.06 - 28.06.2012

Flash Back

Изложба на Ненчо Балкански
An exhibition by Nencho Balkanski

14.06 - 28.06.2012

Flash Back

Изложба на Ненчо Балкански
An exhibition by Nencho Balkanski

18.06 - 28.06.2012

Градът и архитектите

Сборна изложба на архитектите-фотографи Веселин Василев, Христо Топчиев, Борислав Игнатов и Павел Господинов
A collective exhibition by the architects-photographers Veselin Vasilev, Hristo Topchiev, Borislav Ignatov and Pavel Gospodinov

18.06 - 28.06.2012

Градът и архитектите

Сборна изложба на архитектите-фотографи Веселин Василев, Христо Топчиев, Борислав Игнатов и Павел Господинов
A collective exhibition by the architects-photographers Veselin Vasilev, Hristo Topchiev, Borislav Ignatov and Pavel Gospodinov

15.06 - 30.06.2012

Ритъм в картини

Изложба на Асен Недялков и Димо Стоянов
An exhibition by Asen Nedyalkov and Dimo Stoyanov

15.06 - 30.06.2012

Ритъм в картини

Изложба на Асен Недялков и Димо Стоянов
An exhibition by Asen Nedyalkov and Dimo Stoyanov

21.06 - 30.06.2012

Ерозия

Изложба на Борислав Чонков
An exhibition by Borislav Chonkov

21.06 - 30.06.2012

Ерозия

Изложба на Борислав Чонков
An exhibition by Borislav Chonkov

25.06 - 30.06.2012

Пасион

Изложба на Александър Нишков
An exhibition by Alexander Nishkov

25.06 - 30.06.2012

Пасион

Изложба на Александър Нишков
An exhibition by Alexander Nishkov

25.06 - 30.06.2012

Юбилейна изложба

Изложба на Петър Абаджиев
An exhibition by Petar Abadzhiev

25.06 - 30.06.2012

Юбилейна изложба

Изложба на Петър Абаджиев
An exhibition by Petar Abadzhiev

19.06 - 10.07.2012

Canon: Снимка на годината

Сборна изложба от конкурса "Снимка на годината България 2011"
Selection of the "Image Of the Year Bulgaria 2011" photo competition

19.06 - 10.07.2012

Canon: Снимка на годината

Сборна изложба от конкурса "Снимка на годината България 2011"
Selection of the "Image Of the Year Bulgaria 2011" photo competition

15.06 - 30.06.2012

Друга реалност

Изложба на Таня Граматикова
An exhibition by Tanya Gramatikova

15.06 - 30.06.2012

Друга реалност

Изложба на Таня Граматикова
An exhibition by Tanya Gramatikova

15.06 - 30.06.2012

Друга реалност

Изложба на Кристиан Александров
An exhibition by Kristian Alexandrov

15.06 - 30.06.2012

Друга реалност

Изложба на Кристиан Александров
An exhibition by Kristian Alexandrov

15.06 - 30.06.2012

Сенките на Мо-Ти

Изложба на Алеш Хръдличка
An exhibition by Alesh Hrdlichka

15.06 - 30.06.2012

Сенките на Мо-Ти

Изложба на Алеш Хръдличка
An exhibition by Alesh Hrdlichka

15.06 - 27.06.2012

С обаяние на жена

Изложба на Радостин Димитров
An exhibition by Radostin Dimitrov

15.06 - 27.06.2012

С обаяние на жена

Изложба на Радостин Димитров
An exhibition by Radostin Dimitrov

14.06 - 10.07.2012

Wear My Glasses

Изложба на Евгения Николова
An exhibition by Evgenia Nikolova

14.06 - 10.07.2012

Wear My Glasses

Изложба на Евгения Николова
An exhibition by Evgenia Nikolova

19.06 - 29.06.2012

Историческа пробуда

Благотворителна изложба от конкурса "Историческа пробуда"
A charity exhibition of the competition "Istoricheska Probuda"

19.06 - 29.06.2012

Историческа пробуда

Благотворителна изложба от конкурса "Историческа пробуда"
A charity exhibition of the competition "Istoricheska Probuda"

21.06 - 04.07.2012

Memoria

Изложба на Саймън Люис
An exhibition by Simon Lewis

21.06 - 04.07.2012

Memoria

Изложба на Саймън Люис
An exhibition by Simon Lewis

06.06 - 07.07.2012

Без граници

Изложба на Ели Йонова
An exhibition by Eli Yonova

06.06 - 07.07.2012

Без граници

Изложба на Ели Йонова
An exhibition by Eli Yonova

18.06 - 13.07.2012

СКФ (съвременна концептуална фотография)

Изложба на студентите от МП Фотография, НБУ. Куратори: Силвия Иванова и Ивайло Стоянов
An exhibition of MP Photographic Art Students, NBU. Curators: Silvia Ivanova and Ivaylo Stoyanov

18.06 - 13.07.2012

СКФ (съвременна концептуална фотография)

Изложба на студентите от МП Фотография, НБУ. Куратори: Силвия Иванова и Ивайло Стоянов
An exhibition of MP Photographic Art Students, NBU. Curators: Silvia Ivanova and Ivaylo Stoyanov

18.06 - 02.07.2012

Непал и Мао

Изложба на Олоф Ярлбро
An exhibition by Olof Jarlbro

18.06 - 02.07.2012

Непал и Мао

Изложба на Олоф Ярлбро
An exhibition by Olof Jarlbro

23.06 - 07.07.2012

Черно бяло

Сборна изложба на Бургаска фотографска общност
A collective exhibition by Burgas Society Of Photographers

23.06 - 07.07.2012

Черно бяло

Сборна изложба на Бургаска фотографска общност
A collective exhibition by Burgas Society Of Photographers

20.06 - 30.06.2012

Магията на светлината

Изложба на Киърън Уайт, FIPF, EFIAP
An exhibition by Ciaran Whyte, FIPF, EFIAP

20.06 - 30.06.2012

Магията на светлината

Изложба на Киърън Уайт, FIPF, EFIAP
An exhibition by Ciaran Whyte, FIPF, EFIAP

26.06 - 10.07.2012

Пресичайки столетията

Изложба на доц. Динамир Предов, AFIAP, ф.х.
An exhibition by аssoc. prof. Dinamir Predov, AFIAP

26.06 - 10.07.2012

Пресичайки столетията

Изложба на доц. Динамир Предов, AFIAP, ф.х.
An exhibition by аssoc. prof. Dinamir Predov, AFIAP

26.06 - 10.07.2012

Фотоваканция 2012

Изложба от международния салон под егидата на FIAP. Обявяване на победителите и връчване на наградите.
Exhibition of the FIAP International Salon. Announcing the winners and awards.

26.06 - 10.07.2012

Фотоваканция 2012

Изложба от международния салон под егидата на FIAP. Обявяване на победителите и връчване на наградите.
Exhibition of the FIAP International Salon. Announcing the winners and awards.

26.06 - 10.07.2012

Моделът: Авторства

Изложба на Драгомир Ушев
An exhibition by Dragomir Ushev

26.06 - 10.07.2012

Моделът: Авторства

Изложба на Драгомир Ушев
An exhibition by Dragomir Ushev

12.06 - 10.07.2012

Сватбена фотография

Сборна изложба на Камен Ехранов, Владимир Коцев и Васил Невенов
A collective exhibition by Kamen Ehranov, Vladimir Kotsev and Vasil Nevenov

12.06 - 10.07.2012

Сватбена фотография

Сборна изложба на Камен Ехранов, Владимир Коцев и Васил Невенов
A collective exhibition by Kamen Ehranov, Vladimir Kotsev and Vasil Nevenov

20.06 - 30.06.2012

Призвание

Изложба на Пламен Ангелов
An exhibition by Plamen Angelov

20.06 - 30.06.2012

Призвание

Изложба на Пламен Ангелов
An exhibition by Plamen Angelov

20.06 - 30.06.2012

Закачени истории

Изложба на Ирина Пидова
An exhibition by Irina Pidova

20.06 - 30.06.2012

Закачени истории

Изложба на Ирина Пидова
An exhibition by Irina Pidova

01.06 - 30.06.2012

Най-доброто от

Изложба на Лорън Рандолф
An exhibition by Lauren Randolph

01.06 - 30.06.2012

Най-доброто от

Изложба на Лорън Рандолф
An exhibition by Lauren Randolph