събития, които може да видите на 18.06.2012

events that are open on 18.06.2012

08.06 - 30.06.2012

Морски труженици

Репортажни портрети от фотопленера "Морски труженици"
Reportage Portraits From the "Toilers Of The Sea" workshop

08.06 - 30.06.2012

Морски труженици

Репортажни портрети от фотопленера "Морски труженици"
Reportage Portraits From the "Toilers Of The Sea" workshop

14.06 - 28.06.2012

Flash Back

Изложба на Ненчо Балкански
An exhibition by Nencho Balkanski

14.06 - 28.06.2012

Flash Back

Изложба на Ненчо Балкански
An exhibition by Nencho Balkanski

18.06 - 28.06.2012

Градът и архитектите

Сборна изложба на архитектите-фотографи Веселин Василев, Христо Топчиев, Борислав Игнатов и Павел Господинов
A collective exhibition by the architects-photographers Veselin Vasilev, Hristo Topchiev, Borislav Ignatov and Pavel Gospodinov

18.06 - 28.06.2012

Градът и архитектите

Сборна изложба на архитектите-фотографи Веселин Василев, Христо Топчиев, Борислав Игнатов и Павел Господинов
A collective exhibition by the architects-photographers Veselin Vasilev, Hristo Topchiev, Borislav Ignatov and Pavel Gospodinov

15.06 - 30.06.2012

Ритъм в картини

Изложба на Асен Недялков и Димо Стоянов
An exhibition by Asen Nedyalkov and Dimo Stoyanov

15.06 - 30.06.2012

Ритъм в картини

Изложба на Асен Недялков и Димо Стоянов
An exhibition by Asen Nedyalkov and Dimo Stoyanov

10.06 - 20.06.2012

Човекът и водата

Изложба на Георги Карамихайлов
An exhibition by Georgi Karamihaylov

10.06 - 20.06.2012

Човекът и водата

Изложба на Георги Карамихайлов
An exhibition by Georgi Karamihaylov

15.06 - 30.06.2012

Друга реалност

Изложба на Таня Граматикова
An exhibition by Tanya Gramatikova

15.06 - 30.06.2012

Друга реалност

Изложба на Таня Граматикова
An exhibition by Tanya Gramatikova

15.06 - 30.06.2012

Друга реалност

Изложба на Кристиан Александров
An exhibition by Kristian Alexandrov

15.06 - 30.06.2012

Друга реалност

Изложба на Кристиан Александров
An exhibition by Kristian Alexandrov

15.06 - 30.06.2012

Сенките на Мо-Ти

Изложба на Алеш Хръдличка
An exhibition by Alesh Hrdlichka

15.06 - 30.06.2012

Сенките на Мо-Ти

Изложба на Алеш Хръдличка
An exhibition by Alesh Hrdlichka

15.06 - 27.06.2012

С обаяние на жена

Изложба на Радостин Димитров
An exhibition by Radostin Dimitrov

15.06 - 27.06.2012

С обаяние на жена

Изложба на Радостин Димитров
An exhibition by Radostin Dimitrov

14.06 - 10.07.2012

Wear My Glasses

Изложба на Евгения Николова
An exhibition by Evgenia Nikolova

14.06 - 10.07.2012

Wear My Glasses

Изложба на Евгения Николова
An exhibition by Evgenia Nikolova

11.06 - 25.06.2012

Най-доброто от

Изложба на Раян Шуд
An exhibition by Ryan Schude

11.06 - 25.06.2012

Най-доброто от

Изложба на Раян Шуд
An exhibition by Ryan Schude

11.06 - 23.06.2012

Геометрични целувки

Изложба на Ралица Султанова
An exhibition by Ralitsa Sultanova

11.06 - 23.06.2012

Геометрични целувки

Изложба на Ралица Султанова
An exhibition by Ralitsa Sultanova

08.06 - 20.06.2012

16 млади фотографи

Изложба на студенти от МП Фотография, Национална художествена академия
An exhibition of MP Photography students, National Academy of Art

08.06 - 20.06.2012

16 млади фотографи

Изложба на студенти от МП Фотография, Национална художествена академия
An exhibition of MP Photography students, National Academy of Art

06.06 - 07.07.2012

Без граници

Изложба на Ели Йонова
An exhibition by Eli Yonova

06.06 - 07.07.2012

Без граници

Изложба на Ели Йонова
An exhibition by Eli Yonova

05.06 - 25.06.2012

Бромойл отпечатъци

Изложба на Венета Тилева
An exhibition by Veneta Tileva

05.06 - 25.06.2012

Бромойл отпечатъци

Изложба на Венета Тилева
An exhibition by Veneta Tileva

18.06 - 13.07.2012

СКФ (съвременна концептуална фотография)

Изложба на студентите от МП Фотография, НБУ. Куратори: Силвия Иванова и Ивайло Стоянов
An exhibition of MP Photographic Art Students, NBU. Curators: Silvia Ivanova and Ivaylo Stoyanov

18.06 - 13.07.2012

СКФ (съвременна концептуална фотография)

Изложба на студентите от МП Фотография, НБУ. Куратори: Силвия Иванова и Ивайло Стоянов
An exhibition of MP Photographic Art Students, NBU. Curators: Silvia Ivanova and Ivaylo Stoyanov

04.06 - 18.06.2012

Войска

Изложба на Николай Василев, AFIAP
An exhibition by Nikolay Vasilev, AFIAP

04.06 - 18.06.2012

Войска

Изложба на Николай Василев, AFIAP
An exhibition by Nikolay Vasilev, AFIAP

18.06 - 02.07.2012

Непал и Мао

Изложба на Олоф Ярлбро
An exhibition by Olof Jarlbro

18.06 - 02.07.2012

Непал и Мао

Изложба на Олоф Ярлбро
An exhibition by Olof Jarlbro

12.06 - 25.06.2012

Дивото 2011

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP "Дивото 2011"
An exhibition of a selection from the FIAP International Salon "The Wild 2011"

12.06 - 25.06.2012

Дивото 2011

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP "Дивото 2011"
An exhibition of a selection from the FIAP International Salon "The Wild 2011"

12.06 - 10.07.2012

Сватбена фотография

Сборна изложба на Камен Ехранов, Владимир Коцев и Васил Невенов
A collective exhibition by Kamen Ehranov, Vladimir Kotsev and Vasil Nevenov

12.06 - 10.07.2012

Сватбена фотография

Сборна изложба на Камен Ехранов, Владимир Коцев и Васил Невенов
A collective exhibition by Kamen Ehranov, Vladimir Kotsev and Vasil Nevenov

12.06 - 25.06.2012

Човекът до мен

Изложба на селекция от конкурса "Човекът до мен"
A selected exhibition from the "The person next to me" photo competition

12.06 - 25.06.2012

Човекът до мен

Изложба на селекция от конкурса "Човекът до мен"
A selected exhibition from the "The person next to me" photo competition

12.06 - 25.06.2012

Седмиците на модата

Изложба на Иван Коловос
An exhibition by Ivan Kolovos

12.06 - 25.06.2012

Седмиците на модата

Изложба на Иван Коловос
An exhibition by Ivan Kolovos

01.06 - 30.06.2012

Най-доброто от

Изложба на Лорън Рандолф
An exhibition by Lauren Randolph

01.06 - 30.06.2012

Най-доброто от

Изложба на Лорън Рандолф
An exhibition by Lauren Randolph