събития, които може да видите на 13.06.2012

events that are open on 13.06.2012

08.06 - 30.06.2012

Морски труженици

Репортажни портрети от фотопленера "Морски труженици"
Reportage Portraits From the "Toilers Of The Sea" workshop

08.06 - 30.06.2012

Морски труженици

Репортажни портрети от фотопленера "Морски труженици"
Reportage Portraits From the "Toilers Of The Sea" workshop

10.06 - 20.06.2012

Човекът и водата

Изложба на Георги Карамихайлов
An exhibition by Georgi Karamihaylov

10.06 - 20.06.2012

Човекът и водата

Изложба на Георги Карамихайлов
An exhibition by Georgi Karamihaylov

11.06 - 25.06.2012

Най-доброто от

Изложба на Раян Шуд
An exhibition by Ryan Schude

11.06 - 25.06.2012

Най-доброто от

Изложба на Раян Шуд
An exhibition by Ryan Schude

11.06 - 23.06.2012

Геометрични целувки

Изложба на Ралица Султанова
An exhibition by Ralitsa Sultanova

11.06 - 23.06.2012

Геометрични целувки

Изложба на Ралица Султанова
An exhibition by Ralitsa Sultanova

11.06 - 15.06.2012

На пръсти 3

Изложба на Калина Янчулова
An exhibition by Kalina Yanchulova

11.06 - 15.06.2012

На пръсти 3

Изложба на Калина Янчулова
An exhibition by Kalina Yanchulova

08.06 - 20.06.2012

16 млади фотографи

Изложба на студенти от МП Фотография, Национална художествена академия
An exhibition of MP Photography students, National Academy of Art

08.06 - 20.06.2012

16 млади фотографи

Изложба на студенти от МП Фотография, Национална художествена академия
An exhibition of MP Photography students, National Academy of Art

08.06 - 15.06.2012

От друга страна

Изложба на Маргит Даракчиева
An exhibition by Margit Darakchieva

08.06 - 15.06.2012

От друга страна

Изложба на Маргит Даракчиева
An exhibition by Margit Darakchieva

06.06 - 07.07.2012

Без граници

Изложба на Ели Йонова
An exhibition by Eli Yonova

06.06 - 07.07.2012

Без граници

Изложба на Ели Йонова
An exhibition by Eli Yonova

05.06 - 25.06.2012

Бромойл отпечатъци

Изложба на Венета Тилева
An exhibition by Veneta Tileva

05.06 - 25.06.2012

Бромойл отпечатъци

Изложба на Венета Тилева
An exhibition by Veneta Tileva

04.06 - 18.06.2012

Войска

Изложба на Николай Василев, AFIAP
An exhibition by Nikolay Vasilev, AFIAP

04.06 - 18.06.2012

Войска

Изложба на Николай Василев, AFIAP
An exhibition by Nikolay Vasilev, AFIAP

01.06 - 16.06.2012

Последният проект

Изложба на Шаварш Артин [1948-2005]
An exhibition by Shavarsh Artin [1948-2005]

01.06 - 16.06.2012

Последният проект

Изложба на Шаварш Артин [1948-2005]
An exhibition by Shavarsh Artin [1948-2005]

01.06 - 16.06.2012

МИМА

Изложба на Мима Георгиева
An exhibition by Mima Georgieva

01.06 - 16.06.2012

МИМА

Изложба на Мима Георгиева
An exhibition by Mima Georgieva

01.06 - 16.06.2012

Портрети

Изложба на Александър Малев
An exhibition by Alexander Malev

01.06 - 16.06.2012

Портрети

Изложба на Александър Малев
An exhibition by Alexander Malev

12.06 - 25.06.2012

Дивото 2011

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP "Дивото 2011"
An exhibition of a selection from the FIAP International Salon "The Wild 2011"

12.06 - 25.06.2012

Дивото 2011

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP "Дивото 2011"
An exhibition of a selection from the FIAP International Salon "The Wild 2011"

12.06 - 10.07.2012

Сватбена фотография

Сборна изложба на Камен Ехранов, Владимир Коцев и Васил Невенов
A collective exhibition by Kamen Ehranov, Vladimir Kotsev and Vasil Nevenov

12.06 - 10.07.2012

Сватбена фотография

Сборна изложба на Камен Ехранов, Владимир Коцев и Васил Невенов
A collective exhibition by Kamen Ehranov, Vladimir Kotsev and Vasil Nevenov

12.06 - 25.06.2012

Човекът до мен

Изложба на селекция от конкурса "Човекът до мен"
A selected exhibition from the "The person next to me" photo competition

12.06 - 25.06.2012

Човекът до мен

Изложба на селекция от конкурса "Човекът до мен"
A selected exhibition from the "The person next to me" photo competition

12.06 - 25.06.2012

Седмиците на модата

Изложба на Иван Коловос
An exhibition by Ivan Kolovos

12.06 - 25.06.2012

Седмиците на модата

Изложба на Иван Коловос
An exhibition by Ivan Kolovos

01.06 - 30.06.2012

Най-доброто от

Изложба на Лорън Рандолф
An exhibition by Lauren Randolph

01.06 - 30.06.2012

Най-доброто от

Изложба на Лорън Рандолф
An exhibition by Lauren Randolph

01.06 - 16.06.2012

Портрети

Изложба на Константин Танчев
An exhibition by Konstantin Tanchev

01.06 - 16.06.2012

Портрети

Изложба на Константин Танчев
An exhibition by Konstantin Tanchev