събития, които може да видите на 07.06.2012

events that are open on 07.06.2012

06.06 - 09.06.2012

Сборна изложба Акт Арт

Сборна изложба от актов пленер на Ангел Ненов
A collective exhibition from Act photography workshop with Angel Nenov

06.06 - 09.06.2012

Сборна изложба Акт Арт

Сборна изложба от актов пленер на Ангел Ненов
A collective exhibition from Act photography workshop with Angel Nenov

01.06 - 09.06.2012

Сборна фотографска изложба

Сборна изложба на ученици от "Първа езикова гимназия", Варна
A collective exhibition by students from "First language school", Varna

01.06 - 09.06.2012

Сборна фотографска изложба

Сборна изложба на ученици от "Първа езикова гимназия", Варна
A collective exhibition by students from "First language school", Varna

06.06 - 07.07.2012

Без граници

Изложба на Ели Йонова
An exhibition by Eli Yonova

06.06 - 07.07.2012

Без граници

Изложба на Ели Йонова
An exhibition by Eli Yonova

05.06 - 25.06.2012

Бромойл отпечатъци

Изложба на Венета Тилева
An exhibition by Veneta Tileva

05.06 - 25.06.2012

Бромойл отпечатъци

Изложба на Венета Тилева
An exhibition by Veneta Tileva

04.06 - 18.06.2012

Войска

Изложба на Николай Василев, AFIAP
An exhibition by Nikolay Vasilev, AFIAP

04.06 - 18.06.2012

Войска

Изложба на Николай Василев, AFIAP
An exhibition by Nikolay Vasilev, AFIAP

01.06 - 16.06.2012

Последният проект

Изложба на Шаварш Артин [1948-2005]
An exhibition by Shavarsh Artin [1948-2005]

01.06 - 16.06.2012

Последният проект

Изложба на Шаварш Артин [1948-2005]
An exhibition by Shavarsh Artin [1948-2005]

01.06 - 16.06.2012

МИМА

Изложба на Мима Георгиева
An exhibition by Mima Georgieva

01.06 - 16.06.2012

МИМА

Изложба на Мима Георгиева
An exhibition by Mima Georgieva

01.06 - 16.06.2012

Портрети

Изложба на Александър Малев
An exhibition by Alexander Malev

01.06 - 16.06.2012

Портрети

Изложба на Александър Малев
An exhibition by Alexander Malev

31.05 - 11.06.2012

Фотоакадемика 2012

Изложба от конкурс Фотоакадемика 2012. Откриване и връчване на наградите от конкурса и носителя на статуетката на НСФА
An exhibition from the Photoacademica 2012 photo competition. Opening and award ceremony. Announcing of the winner of the Academica statuette

31.05 - 11.06.2012

Фотоакадемика 2012

Изложба от конкурс Фотоакадемика 2012. Откриване и връчване на наградите от конкурса и носителя на статуетката на НСФА
An exhibition from the Photoacademica 2012 photo competition. Opening and award ceremony. Announcing of the winner of the Academica statuette

31.05 - 11.06.2012

Корени

Изложба на Лоте Михайлова
An exhibition by Lote Mihaylova

31.05 - 11.06.2012

Корени

Изложба на Лоте Михайлова
An exhibition by Lote Mihaylova

31.05 - 11.06.2012

Най-доброто от

Изложба на Деяна Стаматова [1941-2001]
An exhibition by Deyana Stamatova [1941-2001]

31.05 - 11.06.2012

Най-доброто от

Изложба на Деяна Стаматова [1941-2001]
An exhibition by Deyana Stamatova [1941-2001]

01.06 - 30.06.2012

Най-доброто от

Изложба на Лорън Рандолф
An exhibition by Lauren Randolph

01.06 - 30.06.2012

Най-доброто от

Изложба на Лорън Рандолф
An exhibition by Lauren Randolph

02.06 - 12.06.2012

Скални рисунки

Изложба на Бойко Боев
An exhibition by Boyko Boev

02.06 - 12.06.2012

Скални рисунки

Изложба на Бойко Боев
An exhibition by Boyko Boev

01.06 - 07.06.2012

Градът

Изложба на Златка Димитрова
An exhibition by Zlatka Dimitrova

01.06 - 07.06.2012

Градът

Изложба на Златка Димитрова
An exhibition by Zlatka Dimitrova

01.06 - 16.06.2012

Портрети

Изложба на Константин Танчев
An exhibition by Konstantin Tanchev

01.06 - 16.06.2012

Портрети

Изложба на Константин Танчев
An exhibition by Konstantin Tanchev