събития, които може да видите на 03.07.2012

events that are open on 03.07.2012

19.06 - 10.07.2012

Canon: Снимка на годината

Сборна изложба от конкурса "Снимка на годината България 2011"
Selection of the "Image Of the Year Bulgaria 2011" photo competition

19.06 - 10.07.2012

Canon: Снимка на годината

Сборна изложба от конкурса "Снимка на годината България 2011"
Selection of the "Image Of the Year Bulgaria 2011" photo competition

28.06 - 12.07.2012

Сюжет назаем

Изложба на Гергана Змийчарова
An exhibition by Gergana Zmiicharova

28.06 - 12.07.2012

Сюжет назаем

Изложба на Гергана Змийчарова
An exhibition by Gergana Zmiicharova

14.06 - 10.07.2012

Wear My Glasses

Изложба на Евгения Николова
An exhibition by Evgenia Nikolova

14.06 - 10.07.2012

Wear My Glasses

Изложба на Евгения Николова
An exhibition by Evgenia Nikolova

21.06 - 04.07.2012

Memoria

Изложба на Саймън Люис
An exhibition by Simon Lewis

21.06 - 04.07.2012

Memoria

Изложба на Саймън Люис
An exhibition by Simon Lewis

06.06 - 07.07.2012

Без граници

Изложба на Ели Йонова
An exhibition by Eli Yonova

06.06 - 07.07.2012

Без граници

Изложба на Ели Йонова
An exhibition by Eli Yonova

28.06 - 18.07.2012

Образи от дим и светлина

Изложба на Славина Бахчеванова
An exhibition by Slavina Bahchevanova

28.06 - 18.07.2012

Образи от дим и светлина

Изложба на Славина Бахчеванова
An exhibition by Slavina Bahchevanova

18.06 - 13.07.2012

СКФ (съвременна концептуална фотография)

Изложба на студентите от МП Фотография, НБУ. Куратори: Силвия Иванова и Ивайло Стоянов
An exhibition of MP Photographic Art Students, NBU. Curators: Silvia Ivanova and Ivaylo Stoyanov

18.06 - 13.07.2012

СКФ (съвременна концептуална фотография)

Изложба на студентите от МП Фотография, НБУ. Куратори: Силвия Иванова и Ивайло Стоянов
An exhibition of MP Photographic Art Students, NBU. Curators: Silvia Ivanova and Ivaylo Stoyanov

23.06 - 07.07.2012

Черно бяло

Сборна изложба на Бургаска фотографска общност
A collective exhibition by Burgas Society Of Photographers

23.06 - 07.07.2012

Черно бяло

Сборна изложба на Бургаска фотографска общност
A collective exhibition by Burgas Society Of Photographers

26.06 - 10.07.2012

Пресичайки столетията

Изложба на доц. Динамир Предов, AFIAP, ф.х.
An exhibition by аssoc. prof. Dinamir Predov, AFIAP

26.06 - 10.07.2012

Пресичайки столетията

Изложба на доц. Динамир Предов, AFIAP, ф.х.
An exhibition by аssoc. prof. Dinamir Predov, AFIAP

26.06 - 10.07.2012

Фотоваканция 2012

Изложба от международния салон под егидата на FIAP. Обявяване на победителите и връчване на наградите.
Exhibition of the FIAP International Salon. Announcing the winners and awards.

26.06 - 10.07.2012

Фотоваканция 2012

Изложба от международния салон под егидата на FIAP. Обявяване на победителите и връчване на наградите.
Exhibition of the FIAP International Salon. Announcing the winners and awards.

26.06 - 10.07.2012

Моделът: Авторства

Изложба на Драгомир Ушев
An exhibition by Dragomir Ushev

26.06 - 10.07.2012

Моделът: Авторства

Изложба на Драгомир Ушев
An exhibition by Dragomir Ushev

12.06 - 10.07.2012

Сватбена фотография

Сборна изложба на Камен Ехранов, Владимир Коцев и Васил Невенов
A collective exhibition by Kamen Ehranov, Vladimir Kotsev and Vasil Nevenov

12.06 - 10.07.2012

Сватбена фотография

Сборна изложба на Камен Ехранов, Владимир Коцев и Васил Невенов
A collective exhibition by Kamen Ehranov, Vladimir Kotsev and Vasil Nevenov